FF50 Papa en mama slapen door – 2

Voorkomen van chronische slapeloosheid

Wij vragen ons af

Wat is de meerwaarde van voorlichting?

Als wij ouders van jonge kinderen in de vroege fase van insomnie wijzen op gedrag dat kan leiden tot chronische insomnie, kunnen we daarmee insomnie voorkomen?

Wat leert ons deze FF50?

Wat is er nodig om dit structureel te agenderen op het consultatiebureau (CB)?

Waarderen ouders deze interventie?

Hoe kun je dit borgen in de werkwijze van het CB en het kinderdagverblijf (KDV)?

De aanpak

Onze aanpak

SPREEKUUR

Twee verpleegkundigen onderzoeken tijdens hun spreekuur op het consultatiebureau wat nodig is om ouders te informeren over oorzaken en oplossingen voor insomnie.

OUDERAVOND

Tijdens een ouderavond op het kinderdagverblijf leggen we uit hoe insomnie ontstaat en wat je hiertegen kunt doen. Uitvraag aan het eind aan ouders. Wat levert dat op? Is het nieuw voor ze?

SCHOLING

We ontwikkelen een scholing voor CB-artsen en verpleegkundigen, waarin we kennis overbrengen over de gevolgen van slaapgebrek bij de ouders van (zeer) jonge kinderen.

De uitkomst

Wat levert dit op voor zorgverlener en patient?

Dit project loopt op dit moment. De ouderavond vindt plaats op 12 oktober 2022. Aan het eind van 2022 delen we de resultaten van deze FF50. 

Quadruple aim

Kwaliteit van zorg

Patienttevredenheid

Meer werkplezier

Lagere kosten

Implementatie & borging

Hoe nu verder?

Afhankelijk van de uitkomsten. Deze delen we eind 2022. 

Onze ervaring

‘De olievlek breidt zich uit’

“In dit vervolgproject van ‘Papa en mama slapen door’ zijn er weer nieuwe professionals aangehaakt bij de Slaapcoalitie. Een kinderneuroloog/somnoloog, een slaaptherapeut uit de tweede lijn en een aantal consultatiebureauverpleegkundigen doen nu ook mee. Mooi om te zien hoe de olievlek zich uitbreidt.”

Stephanie van Emmerik

Projectleider, Sterz.org

Downloads

Wij horen graag van je!

Vragen? Meedoen?

Slaapregio

Utrecht

Bel ons

06 48 33 56 58‬

Mail ons

info@slaapcoalitie.nl