Projecten

Fast Forward

Werkwijze

Onze projecten

De FastForward50’s

GLI

GLI

(Chronische) vermoeidheid maakt het afvallen en gezonder leven extra moeilijk. Wij onderzoeken of deelnemers aan de GLI vaak ook een (onbehandelde) slaapstoornis hebben.

read more
Papa en mama slapen door – deel 1

Papa en mama slapen door – deel 1

Aangenomen wordt dat nadat jonge kinderen zijn gaan doorslapen, een deel van de ouders blijft kampen met slaapproblemen, die zich soms ontwikkelen tot chronische insomnie met alle gevolgen van dien.

read more
Papa en mama slapen door – deel 1

Papa en mama slapen door – deel 2

Als wij ouders van jonge kinderen in de vroege fase van insomnie waarschuwen voor gedrag dat kan leiden tot chronische insomnie (en het onderhoudt), kunnen we daarmee insomnie voorkomen?

read more
Benzomoe en Slaapstraat

Benzomoe en Slaapstraat

Nog altijd 1,7 miljoen Nederlanders slikken slaapmiddelen. De gemiddelde gebruiker neemt 180 tabletten per jaar. Chronisch gebruik van slaapmedicatie is om allerlei redenen ten zeerste af te raden. Daarom moet er meer gedaan worden om het gebruik  terug te dringen.

read more
Stepped Care

Stepped Care

Behandeling van eenvoudige insomnie hoort thuis in de eerste lijn. Verwijzing naar een slaapcentrum (voor aanvullende diagnostiek en expertise) is geïndiceerd als er aanwijzingen zijn voor andere slaapstoornissen en bij refractaire insomnie.

read more
NightOwl

NightOwl

Onderzoek naar OSAS is nu nog tamelijk kostbaar, belastend (reistijd + ongemak) en matig beschikbaar (wachtlijst), terwijl apparatuur bestaat waarmee laagdrempelig en dicht bij huis, tegen geringe kosten een zelfde mate van diagnostische accuratesse kan worden bereikt.

read more

Wij horen graag van je!

Vragen? Meedoen?

Slaapregio

Utrecht

Bel ons

06 48 33 56 58‬

Mail ons

info@slaapcoalitie.nl