Slaapcoalitie Utrecht

Juiste Slaapzorg op de Juiste Plaats

De pijnappel staat symbool voor de pijnappelklier (epifyse), waar melatonine wordt aangemaakt, het hormoon dat van invloed is op ons slaap-waakritme.

Slaapcoalitie 

Wat wij doen

We streven ernaar de slaapzorg te verbeteren

In een bijeenkomst met professionals en patiënten hebben we de knelpunten in het Utrechtse slaaplandschap in kaart gebracht. Binnen alle zorgdomeinen – van de nulde lijn (publieke sector en sociaal domein) en de eerste lijn (basiszorg) tot de tweede lijn (specialistische zorg) – zijn er knelpunten aangewezen als het gaat om slaapzorg.

We verwachten dat we door alle domeinen te versterken en door beter te gaan samenwerken de slaapzorg kunnen verbeteren. Slaapzorg wordt hierdoor beter beschikbaar. Mensen krijgen eerder de juiste diagnose en ontvangen de bijbehorende behandeling tegen de juiste kosten.

 Aanpak

Onze projecten

GLI

GLI

(Chronische) vermoeidheid maakt het afvallen en gezonder leven extra moeilijk. Wij onderzoeken of deelnemers aan de GLI vaak ook een (onbehandelde) slaapstoornis hebben.

read more
Papa en mama slapen door – deel 1

Papa en mama slapen door – deel 1

Aangenomen wordt dat nadat jonge kinderen zijn gaan doorslapen, een deel van de ouders blijft kampen met slaapproblemen, die zich soms ontwikkelen tot chronische insomnie met alle gevolgen van dien.

read more

Onze werkwijze

We hanteren de FF50 projectaanpak: korte projecten waarin probleem, gedrag en behoefte voorop staan. Actiegericht met 50 mensen in 50 dagen kijken of de eerste aannames over een gesteld probleem correct zijn,

Missie

Heel Utrecht slaapt

Wij willen dit helpen te bereiken door:

  • Voorkomen van zorg die veroorzaakt wordt door slaaptekort
  • Verplaatsen of herverdelen van (slaap)zorg
  • Vervangen van zorg
“Ik vind het interessant om van gewoontes af te stappen. Om te kijken hoe andere manieren van samenwerken en organiseren de zorg ten goede komen en tegelijkertijd kosten besparen.”
Laurien Teunissen

Neuroloog - somnoloog

Tevreden slapers

Goed slapen heeft een enorme impact op iemands gezondheid

Opbrengst

Social Return on Investment

We lieten de kosten en baten van onze inspanningen doorrekenen en keken daarbij niet alleen naar geld, maar ook naar maatschappelijke opbrengsten zoals kwaliteit van leven en zorg.

“We hebben een blauwdruk gemaakt voor een effectief proces rondom een domeinoverstijgende verbetercoalitie. In ons geval ging het om slaap, maar je kunt dit ook toepassen op een ander thema”
Stéphanie van Emmerik

Projectleider

Kosten en baten

Met een prognose SROI-ratio van 3,7 wegen de baten van de SlaapCoalitie zeer zeker op tegen de benodigde investeringen.

 De Coalitie

Deelnemende organisaties

St Antonius Ziekenhuis

Diakonessenhuis

Sterkz.org

Trimbos

Uzelf

Gemeente Utrecht

Zilveren Kruis

Uw organisatie hier?

Wij horen graag van je!

Vragen? Meedoen?

Slaapregio

Utrecht

Bel ons

06 48 33 56 58‬

Mail ons

info@slaapcoalitie.nl