FF50 NightOwl

OSAS-diagnostiek door de huisarts

Wij vragen ons af

Wat is de meerwaarde van OSAS-diagnostiek door de huisarts?

Onderzoek naar OSAS is nu nog tamelijk kostbaar, belastend (reistijd + ongemak) en matig beschikbaar (wachtlijst), terwijl apparatuur bestaat waarmee laagdrempelig en dicht bij huis, tegen geringe kosten een zelfde mate van diagnostische accuratesse kan worden bereikt.

Wat leert ons deze FF50?

Accepteren huisartsen en patienten polygrafie met de NightOwl?

Voorkomt polygrafie in beheer van de huisarts verwijzingen?

Kunnen huisartsen snel leren werken met de NightOwl?

De aanpak

Hoe pakten wij dit aan?

Apneu-onderzoek thuis

Mensen die zich bij de huisarts presenteren met slaapklachten die passen bij OSAS, bieden we een apneu-onderzoek aan waarmee ze thuis OSAS kunnen uitsluiten of waarschijnlijk kunnen maken. 

  Verwijzingen voorkomen?

  We onderzoeken hoeveel verwijzingen we hiermee kunnen voorkomen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. 

   Implementatie

   We gaan na of verdere implementatie en borging van deze werkwijze in de eerste lijn mogelijk is en wat daarvoor nodig is. 

    De uitkomst

    Wat levert dit op voor zorgverlener en patient?

    De nieuwe manier van werken biedt een goedkoper en toegankelijker alternatief voor het onderzoek naar OSAS in het ziekenhuis. Het bleek mogelijk om met de NightOwl bij de helft van de patiënten met klachten die kunnen passen bij OSAS, dit uit te sluiten en zo verwijzing naar een slaappoli te voorkomen. 

    Quadruple aim

    Kwaliteit van zorg

    Patienttevredenheid

    Meer werkplezier

    Lagere kosten

    Implementatie & borging

    Hoe nu verder?

    Om deze werkwijze breder te kunnen uitrollen is een implementatietraject nodig, waarvan training van de participerende huisartsen en hun medewerkers onderdeel uitmaakt. Ook moet financiering worden gevonden voor de inzet van het device en de betrokken zorgprofessionals.

    Onze ervaring

    ‘Door dit project krijg ik het perspectief van de eerste lijn mee’

    Ik vind het interessant om van gewoontes af te stappen. Om te kijken hoe andere manieren van samenwerken en organiseren de zorg ten goede komen en tegelijkertijd kosten besparen. Zo diagnosticeren huisartsen binnen het project NightOwl zelf slaapapneu, om vervolgens mensen ook zelf te begeleiden en te behandelen voor hun slaapprobleem als er geen slaap apneu wordt vastgesteld. Daarbij ben ik als specialist laagdrempelig benaderbaar. Door deze manier werken wordt het verwijzen naar de tweede lijn doelmatiger. Maar kunnen en willen huisartsen dit en wat hebben ze ervoor nodig? En wat vinden patiënten ervan? Op die vragen proberen we in dit project antwoorden te vinden.

    In het project NightOwl benaderen huisartsen mij voor advies over al dan niet verwijzen. Ik kijk dan mee naar de anamnese en de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. Laatst dacht ik in de richting van verwijzen, maar de huisarts opperde het idee om deze persoon eerst te laten afvallen. Op deze manier krijg ik direct het perspectief van de eerstelijn mee, dat heb ik normaal niet en het is wel leuk en waardevol.

    Laurien Teunissen

    Neuroloog - Somnoloog, Antonius ziekenhuis

    Wij horen graag van je!

    Vragen? Meedoen?

    Slaapregio

    Utrecht

    Bel ons

    06 48 33 56 58‬

    Mail ons

    info@slaapcoalitie.nl