FF50 Doorlooptijd

Verkorten wachttijd diagnose & behandeling

Wij vragen ons af

Is het mogelijk om de doorlooptijd in het slaapcentrum te verkorten?

Vooral bij interdisciplinaire verwijzingen zijn de doorlooptijden lang. Zowel in de diagnostische fase als in de therapeutische fase. We willen ontdekken waar eenvoudige oplossingen zitten die het traject van diagnose tot einde behandeling verkorten.

Wat leert ons deze FF50?

Waar ontstaan de langste doorlooptijden?

Kunnen we onze service verbeteren?

Kunnen we door efficiëntere doorloop capaciteit creëren?

Wat is de verhouding eenvoudige versus complexe trajecten ?

De aanpak

De interventies

Doorlooptijden onder de loep

Het slaapcentrum en drie vakgroepen (longarts, neuroloog en KNO-arts) onderzoeken de doorlooptijden o.b.v. circa vijftig verwijzingen.

Traject verkorten

We bedenken eenvoudige oplossingen om het traject van diagnose tot einde behandeling te verkorten. Zo gaan verschillende disciplines op hetzelfde moment in de week slaappoli’s houden. Dit maakt overleg makkelijker.

Afspraken met leveranciers

We maken afspraken over de duur van diagnostische bepalingen. Zo spreken we een vaste termijn af met het lab over de uitslag van de melatoninetest.

De uitkomst

Wat levert dit op?

Door slimmer en efficiënter te werken kunnen we meer mensen goede slaapzorg bieden in de eigen regio. 

Quadruple aim

Kwaliteit van zorg

Patienttevredenheid

Meer werkplezier

Lagere kosten

Implementatie & borging

Hoe nu verder?

Eenvoudige oplossingen die het traject verkorten worden direct geïmplementeerd in het Diakonessenhuis. De bevindingen worden gedeeld met het Antonius Ziekenhuis. We kijken verder naar de voordelen van en de mogelijkheden rond accreditatie van de slaapcentra in onze regio. 

Onze ervaring

Somnoloog aan het woord

“In het project ‘Doorlooptijden’ volgen we vijftig patiënten in het Diakonessenhuis en het Antonius Ziekenhuis. We onderzoeken op welke punten we de doorlooptijd in onze slaapcentra met praktische oplossingen kunnen verkorten. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met externe partijen, zoals het lab dat de melatoninebepalingen verzorgt. Kunnen zij de uitslag eerder leveren? Ook gaan we slaappoli’s op een vaste ochtend organiseren, zodat er makkelijker overleg mogelijk is tussen verschillende disciplines.”

Willem Voet

Neuroloog - Somnoloog, Diakonessenhuis

Wij horen graag van je!

Vragen? Meedoen?

Slaapregio

Utrecht

Bel ons

06 48 33 56 58‬

Mail ons

info@slaapcoalitie.nl