FF50 Papa en mama slapen door – deel 1

Voorkomen van chronische slapeloosheid

papa & mama

Wij vragen ons af

Veroorzaakt slecht slapen bij jonge kinderen, chronische insomnie bij hun ouders?

Aangenomen wordt dat nadat jonge kinderen zijn gaan doorslapen, een deel van de ouders blijft kampen met slaapproblemen, die zich soms ontwikkelen tot chronische insomnie met alle gevolgen van dien.

Als deze aanname klopt, dan biedt dat kansen voor laagdrempelige, goedkope interventies op het gebied van psycho-educatie ter preventie van chronische insomnie bij deze groep jonge ouders.

Wat leert ons deze FF50?

u

Wat leert wetenschappelijk onderzoek?

u

Is er voldoende bewijs?

u

Is er voldoende basis voor een eenvoudige interventie?

De aanpak

Hoe pakten wij dit aan?

Stap 1

We deden theoretisch onderzoek. Daarnaast raadpleegden we experts en deden we uitvraag bij patiënten op de slaappoli.

  Stap 2

  We hebben de verzamelde onderbouwingen op een rij gezet.

   Stap 3

   Analyse: is er voldoende onderbouwing voor de stelling? Is er voldoende grond om een interventie uit te proberen?

    De uitkomst

    Wat levert dit op voor zorgverlener en patient?

    We hebben voldoende onderbouwing gevonden voor de stelling. We denken dat we jonge ouders in een veel vroeger stadium kunnen helpen om slaapproblemen te voorkomen. We kunnen bijvoorbeeld tegen een zeer laag tarief preventie toepassen in de nulde lijn (bijvoorbeeld via het consultatiebureau en kinderdagverblijf).

    Er is een artikel geschreven over de uitkomsten. Dit delen we zo veel mogelijk om mensen te motiveren er ook zelf mee aan de slag te gaan.

     

    Quadruple aim

    Kwaliteit van zorg

    Patienttevredenheid

    Meer werkplezier

    Lagere kosten

    Implementatie & borging

    Hoe nu verder?

    In het vervolgproject ‘Papa en mama slapen door – 2’ kijken we samen met de nulde lijn (consultatiebureau en kinderopvang) wat ervoor nodig is om ouders van jonge kinderen te bereiken. We gaan samen met experts uitzoeken welke boodschappen je ouders wilt meegeven.

    Onze ervaring

    ‘Slaapgebrek prille ouders wordt vaak vast patroon’

    “”Jonge ouders die op hun tandvlees lopen wegens structureel slaapgebrek komen meestal niet bij de dokter of op het consultatiebureau met hun eigen klachten, maar met de vraag om hun kind te onderzoeken op voedselallergie of andere aandoeningen, omdat de baby ’s nachts zo veel huilt. Als ze al komen: slecht slapen met een pasgeboren baby in huis is iets wat er nou eenmaal bij hoort. Althans, zo zien de meeste mensen het. Wat velen niet weten, is dat de manier waarop ouders met die gebroken nachten omgaan, een risico met zich meebrengt: de ontwikkeling van chronische slapeloosheid (insomnie). Veel prille vaders en moeders blijken in de beginfase ongezond slaapgedrag aan te leren, wat op de lange termijn grote impact kan hebben. Als hun kind na een aantal maanden gewoon doorslaapt, liggen zij nog steeds wakker op de gekste tijden.”

    Bart van Pinxteren

    Huisarts, Sterkz.org

    Wij horen graag van je!

    Vragen? Meedoen?

    Slaapregio

    Utrecht

    Bel ons

    06 48 33 56 58‬

    Mail ons

    info@slaapcoalitie.nl