FF50 GLI

Slapen en de GLI

Wij vragen ons af

Hebben deelnemers aan de GLI vaak slaapproblemen?

We onderzoeken of deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vaak ook een (onbehandelde) slaapstoornis hebben. 

 

Wat leert ons deze FF50?

Of GLI-deelnemers vaker een slaapprobleem hebben dan de gemiddelde prevalentie onder alle Nederlanders.

De aanpak

Hoe pakken wij dit aan?

vragenlijst bij intake

We vragen vijf GLI-aanbieders om deelnemers bij de intake te vragen of zij een gevalideerde slaapvragenlijst willen invullen.

  Beoordeling

  De vragenlijsten worden beoordeeld door twee huisartsen. De data laten een gemiddelde uitkomst zien. We kijken of dit hoger is dan het landelijk gemiddelde als het gaat om mensen met een slaapprobleem.

  vervolg

  Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven, verkennen we mogelijke routes om GLI-deelnemers met slaapproblemen een slaapbehandeling in de eerstelijnszorg aan te bieden.

  De uitkomst

  Wat levert dit op voor zorgverlener en patient?

  (Chronische) vermoeidheid maakt het afvallen en gezonder leven extra moeilijk. Als een GLI-deelnemer een slaapprobleem heeft, dan hopen we dat er een slaapbehandeling gestart kan worden, waardoor de effectiviteit van het GLI programma mogelijk hoger wordt.  

  Quadruple aim

  Kwaliteit van zorg

  Patienttevredenheid

  Meer werkplezier

  Lagere kosten

  Implementatie & borging

  Hoe nu verder?

  Onze ervaring

  GLI-aanbieder aan het woord

  volgt

  Naam

  Functie, instelling

  Downloads

  Wij horen graag van je!

  Vragen? Meedoen?

  Slaapregio

  Utrecht

  Bel ons

  06 48 33 56 58‬

  Mail ons

  info@slaapcoalitie.nl